• Zwroty i reklamacje

Reklamacje
W przypadku gdy towar okaże się wadliwy,
Konsument może reklamować zakup w
oparciu o rękojmię.

Opcje reklamacyjne dla
Konsumenta
• oświadczenie o obniżeniu ceny,
• odstąpienie od umowy (tylko przy wadzie
istotnej),
• żadanie wymiany towaru na nowy,
• żadanie usunięcia wady.

Rozpatrzenie reklamacji
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu
14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Więcej informacji w regulaminie https://literyzzywicy.pl/news/n/67/Regulamin